Content met Verzekeringen Waarom beroepsaansprakelijkheid? .

waarom beroepsaansprakelijkheid

Waarom beroepsaansprakelijkheid?

Geeft u als zelfstandige professional een verkeerd advies, om welke reden dan ook, dan kan uw opdrachtgever u aansprakelijk stellen voor geleden schade. Het gaat hier om zuivere vermogensschade. De door opdrachtgever geleden vermogensschade is niet verzekerd op uw bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering.

De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid (ook wel BAV genoemd) biedt bescherming tegen aanspraken van opdrachtgever en derden als gevolg van nalatigheden, vergissingen, verzuim en onachtzaamheden in uw dienstverlening. Kort samengevat: het gaat om de aansprakelijkheid van vrije beroepsbeoefenaren voor schade die zij bij de uitoefening van hun beroep veroorzaken.

Ieder beroep kent zijn eigen beroepsregels, gebruiken en leveringsvoorwaarden. Daarmee heeft ook ieder beroep  zijn eigen beroepsrisico's. Een standaard verzekering voor beroepsaansprakelijkheid zal daarom per definitie niet voldoende zijn. Voor iedere beroep zal een passende en specifieke  BAV benodigd zijn. De omschrijving van de hoedanigheid en de verzekeringsvoorwaarden zijn bij de BAV dus van bijzonder belang.

Beroepsaansprakelijkheid is een juridisch ingewikkelde materie. Daarom biedt onze verzekeringen ook dekking voor de juridische kosten van het voeren van verweer en eventueel procesvoering. Oók als de claim ongegrond blijkt te zijn. In zekere zin biedt de BAV een rechtsbijstand-dekking. Nu de verzekeraar de behandeling van de claim op zich neemt, hoeft u zich niet te laten afleiden door alle rompslomp rondom de behandeling van de claim. De verzekeraar neemt alle correspondentie en behandeling voor zijn rekening.

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroep en bedrijf.

In veel gevallen is het efficient om de beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid te combineren. De premie van de AVB & BAV is daarmee aantrekkelijker dan één verzekering separaat.