Content met Verzekeringen kenmerken .

kenmerken

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV biedt dekking voor aanspraken die tegen u worden ingesteld door uw opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB dekt aanspraken die tegen u worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade.

De verzekering voor de arbeidsdeskundige is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid (BAV en AVB). De polisvoorwaarden zijn exclusief voor de arbeidsdeskundige ontwikkeld met dekking voor :

  • kosten van verweer (rechtsbijstand) boven het verzekerd bedrag met maximum van eenmaal het verzekerde bedrag. Geen eigen risico bij kosten van verweer.
  • handelen en nalaten van hulppersonen
  • smaad en/of laster
  • verlies, beschadiging, vernietiging documenten incl. reconstructiekosten en gevolgschade max.  EUR 100.000,- en voor digitale data max EUR 50.000,-.
  • wettelijke vertegenwoordigers en rechtsopvolgers van verzekerden indien zij aansprakelijk worden gesteld voor handelen of nalaten door verzekerden
  • Geen uitsluiting voor tijdsoverschrijding

Cover-arbeidsdeskundige maakt een passende aansprakelijkheidsverzekering voor iedere arbeidsdeskundige bereikbaar. De verzekeringsvoorwaarden worden gerekend tot de ruimste in de markt.

Uitsluitingen

Niet alles is verzekerd onder de verzekering van cover-arbeidsdeskundige. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als u vragen heeft als u  bijzondere of afwijkende werkzaamheden verricht. Het is van belang op voorhand duidelijkheid te verkrijgen over dekking. Op de verzekering voor arbeidsdeskundigen is uitgesloten:

  • Dekking voor aanspraken in verband met een beoordeling van zorggebruik of het verlenen van medische zorg of het nalaten om medische zorg te verlenen.
  • Wij hechten waarde aan opleiding en ervaring. 3 jaar relevante werkervaring is vereist om de verzekering aan te kunnen vragen. Heeft u nog geen 3 jaar ervaring als zelfstandige arbeidsdeskundige? Ook ervaring van arbeidsdeskundige in loondienst of in vergelijkbare functies, erkennen wij als relevante ervaring. Bij onduidelijkheid over de juiste ervaring, neem gerust contact met ons op.